"KAŻDY CZŁOWIEK
JEST AUTOREM,
SWOJEGO ZDROWIA
LUB CHOROBY."

Budda

Better Life w Zdrowiu

WIZJA MISJA STRATEGIA

Lepsze życie może być na wyciągnięcie ręki. Zdrowie jest dla Ciebie najważniejsze jako oczekiwanie. Jednak Twoje codzienne życie wskazuje, że deklaracje a praktyka nie idą ze sobą w parze. Wpływ na nie przekracza aż 50% działań i wyborów nie związanych z medycyną. Prowadzenie zdrowego trybu życia to nie łatwe zadanie. W Better Life wskazujemy drogę, którą należy się kierować i pokazujemy jak być zdrowym dzięki innowacyjnemu podejściu do diagnostyki, terapii oraz profilaktyki.

„Współczesny świat jest wypełniony chorobami. Pragniemy go ponownie wypełnić zdrowiem, przywracając ludziom wiarę w sens życia, którego fundamentem jest zdrowie a nie choroba.”

„Dzielimy się zdrowym doświadczeniem w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia człowieka, korzystając z nowoczesnej diagnostyki, konsultacji, terapii oraz profilaktyki”.

„Medycyna nie dzieli się na akademicką i naturalną. Tylko na skuteczną i nieskuteczną. Wierzymy w medycynę skuteczną – holistyczną, która gwarantuje sukces w przywracaniu zdrowia choremu człowiekowi.

Better Life Research

NAUKA I BADANIA

Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów”

1. ZAŁOŻENIA

Postęp w dziedzinach Life Science jest możliwy wtedy, kiedy prowadzi się badania naukowo-kliniczne szukając odpowiedzi na trudne pytania badawcze.

2. PROJEKTY

Prowadzimy projekt CCSVI Research oraz pracujemy nad projektem LYME Research, ich efekty mogą mieć pozytywny wpływ na miliony pacjentów w Polsce i na świecie

3. REZULTATY

Sens projektów badawczych jest widoczny wtedy, kiedy ich osiągnięcia stają się powszechną praktyką medyczną i skutecznie pomagają leczyć choroby pacjentów.

Better Life Clinic

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

„Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia …”

1. WYWIAD MEDYCZNY

Pierwszym krokiem do rozpoznania choroby jest dokonanie szczegółowej analizy objawów klinicznych pacjenta na podstawie wiedzy i doświadczenia lekarza.

2. DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Drugim krokiem, aby rozpoznać choroby jest zlecenia przez lekarza diagnostyki medycznej w powiązaniu z listą zaobserwowanych objawów klinicznych pacjenta.

3. TERAPIE MEDYCZNE

Trzecim krokiem jest zastosowanie określonego leczenia przez lekarza na podstawie analizy klinicznej stanu pacjenta oraz wyników diagnostyki medycznej i ich interpretacji.

 

Polskie Centrum Boreliozy

WIEDZA I KOMPETENCJA

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

1. OBJAWY BORELIOZY

Rozpoznanie określonych objawów boreliozy i koinfekcji w ramach pakietu BORELIOZA Ekspert jest pierwszym krokiem do postawienia właściwej diagnozy.

2. DIAGNOSTYKA BORELIOZY

Zastosowanie określonej diagnostyki boreliozy i koinfekcji w ramach pakietu BORELIOZA Ekspert jest drugim krokiem do postawienia właściwej diagnozy.

3. TERAPIE BORELIOZY

Opracowanie właściwej terapii dla boreliozy i koinfekcji w ramach pakietu BORELIOZA Ekspert jest trzecim krokiem do pokonania choroby i/lub chorób.

Lyme Protection

ZIOŁA I SYNERGIA NATURY

„Lekarz leczy, natura uzdrawia”

1. RECEPTURA ZIOŁOWA

Zastosowanie autorskiej receptury dr n. biol. Henryka Różańskiego – polskiego zielarza to ważne wsparcie (fitoterapia) w zmaganiu się z boreliozą i jej koinfekcjami.

2. PREPARATY ZIOŁOWE

Seria dedykowanych preparatów ziołowych obejmuje wszystkie aspekty boreliozy z jej koinfekcjami m.in. : Lyme PRO 1, Lyme PRO 2, Lyme PRO 4, Lyme PRO 8

3. ZASTOSOWANIE

Kluczem, aby właściwe zastosować recepturę oraz preparaty dr. n. biol. H.Różańskiego jest określona wiedza i doświadczenie w ramach pakietu LYME Ekspert.

Lyme Generation Fundation

SPOŁECZNOŚĆ I WSPARCIE

"Jeśli chcesz iść szybko – idź sam Ale jeśli chcesz iść daleko – idź razem"

1. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Wzrost świadomości zagrożenia boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi jest strategiczną sprawą w zrozumienia powagi zdrowotnego wyzwania globalnego 

2. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI

Społeczność osób chorych na boreliozę i koinfecje jest rozproszona, dlatego bardzo ważne są działania intergacyjne, ponieważ w grupie jest siła, moc oraz wsparcie

3. LEPSZA OPIEKA ZDROWOTNA

Powszechna diagnostyka i leczenia boreliozy  wg IDSA jest mało skuteczna klinicznie, jest potrzeba wypracowania nowej koncepcji opieki zdrowotnej – Better Lyme Care 

Kontakt

POROZMAWIAJMY O TWOIM ZDROWIU

Biuro Obsługi Klienta