Better Life Clinic

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

O NAS. DLACZEGO MY

Medycyna akademicka jest dziedziną wiedzy opartą o badania naukowe – Evidence Base Medicine (EBM). Na ich podstawie stosuje się określone zasady diagnostyczne i terapeutyczne. Istnieje wiele rodzajów norm referencyjnych, wytycznych oraz standardów postępowania w określonych jednostkach chorobowych. Postępująca specjalizacja w medycynie powoduje jednak, że każdy ze specjalistów posiada ogromną wiedzę w wąskiej dziedzinie m.in. neurologii, kardiologii, pulmunologii i traci w sposób naturalny wiedzę całościową o organizmie człowieka.

Dlatego nasza placówka stosuje podejście interdystyplinarne, które jest w stanie łączyć wiedzę z różnych zakresów specjalizacji. W tym kontekście ważne jest również zaplanowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz szerzej – zaplanowanie ścieżki postępowania z pacjentem. Koordynowana opieka medyczna jest coraz częściej omawiana na konferencjach medycznych jednak jej praktyczne zastosowanie dalekie jest od powszechności.

Jednym z najważniejszych wyzwań w czasie występowania COVID-19 jest telemedycyna, która rozwija się dynamicznie, pomagając pacjentom w chorobach. W naszej placówce telemedycyna, w tym e-wizyta, e-konsultacja, e-diagnostyka, e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, e-dokumentacja będzie kluczowym elementem wparcia dla pacjentów.

Kontakt

POROZMAWIAJMY O TWOIM ZDROWIU

Biuro Obsługi Klienta