Better Life Research

NAUKA I BADANIA

O NAS. DLACZEGO MY

Podstawowym zadaniem naszej działalności jest poszukiwanie nowych możliwości w medycynie w obszarach diagnostycznym, terapeutycznym, zarządzania w ochronie zdrowia oraz w nowych technologiach związanych z sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i uczeniem maszynowym.

We wszystkich wymienionych obszarach szukamy zarówno innowacji produktowej jak również innowacji procesowej. Nauka , w tym nauki medyczne a szerzej Life Sience jest bardzo obiecują dziedziną, gdzie postęp jest bardzo dynamiczny. Jadnak postęp w tych dziedzinach nie przekłada się w sposób zadawalający na praktyczne zastosowanie tych osiągnieć w praktyce medycznej.

Dlatego także poszukujemy możliwości szybszego transferu wiedzy z badań klinicznych w kierunku systemu ochrony zdrowia. W podejmowanych działaniach kierujemy się zasadami Value Based Haealth Care (VBHC) na który składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i dobre doświadczenia pacjentów w procesie opieki, gdzie fundamentem jest określenie wartości zdrowotnej oraz jej systematyczna ewaluacja.

Kontakt

POROZMAWIAJMY O TWOIM ZDROWIU

Biuro Obsługi Klienta